top of page

Privacy verklaring

 

Privacyverklaring Blue Zone Video Productions (d.d. 26-2- 2024)

Ik vind jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen met Katja@bluezone-video.com

Inhoud

Artikel 1 – Wie ben ik.
Artikel 2 – Welke gegevens gebruik ik.
Artikel 3 – Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Artikel 4 – Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens. Artikel 5 – Wie ontvangt jouw gegevens.
Artikel 6 – Slotbepalingen.


Artikel 1 - Wie ben ik

Blue Zone Video Productions is een eenmanszaak, gevestigd aan de Jan van Eijckstraat 30H, 1077 LM te Amsterdam. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder het nummer 60669950. Ik (Katja Eckhardt) ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Welke gegevens gebruik ik

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw naam, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou en betrokkenen te filmen. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 5 jaar na onze overeenkomst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en sociale mediakanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin enkel jouw voornaam of naam van de contactpersoon en gemaakte content wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze content tot onbeperkt in mijn archief, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, eventueel KvK nummer, btw- nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik

voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website wordt meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt wordt opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van reviews over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, e-mailadres, eventuele bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Reviews over onze diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Artikel 3 - Hoe verkrijg ik deze gegevens

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik deze informatie verkregen heb wanneer ik je ontmoet heb op een netwerkevent of dat ik het KvK register geraadpleegd heb.

Artikel 4 - Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij Blue Zone Video Productions om jouw gegevens in te zien.

Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen naar Katja@bluezone-video.com. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 – Wie ontvangen jouw gegevens

Blue Zone Video Productions zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst zoals mijn boekhouder. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 - Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen Katja@bluezone-video.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga, kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page